qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

Founder & CEO

Cử nhân Tài chính Ngân Hàng ĐH Kinh Tế TPHCM. Hơn 10 năm làm Trưởng phòng kinh doanh lĩnh vực du lịch, hàng không với doanh số hàng tháng trên 4 tỷ đồng, với 9 năm công tác tại vị trí GĐ dự án các công ty phần mềm.