CLAS Healthcare

Dạ bác sĩ cho em hỏi Dạo này em hay có cảm giác trướng bụng, ợ nhiều. Em không biết tại sao từ trước tới giờ em ợ hầu như rất nhiều, nhưng không có mùi, giống như chỉ ợ hơi. Như vậy có sao không ạ? Với lại 2 ngày nay em đi ngoài phân sệt và đi ít, ngày đi 1l. Như vậy có vấn đề gì không ạ? Em cảm ơn.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Dạ bác sĩ cho em hỏi Dạo này em hay có cảm giác trướng bụng, ợ nhiều. Em không biết tại sao từ trước tới giờ em ợ hầu như rất nhiều, nhưng không có mùi, giống như chỉ ợ hơi. Như vậy có sao không ạ? Với lại 2 ngày nay em đi ngoài phân sệt và đi ít, ngày đi 1l. Như vậy có vấn đề gì không ạ? Em cảm ơn.
Tagged on: