CLAS Healthcare
122 BỆNH VIỆN SẼ LIÊN THÔNG KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
122 BỆNH VIỆN SẼ LIÊN THÔNG KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Từ 1.7.2017, sẽ áp dụng liên thông xét nghiệm nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kiểm soát lạm dụng xét nghiệm, giảm chi phí và phiền hà cho bệnh nhân khi...
NGÀNH DƯỢC : KHI NHỮNG ÔNG LỚN VỀ CHUNG MỘT NHÀ
NGÀNH DƯỢC : KHI NHỮNG ÔNG LỚN VỀ CHUNG MỘT NHÀ
“Làn sóng sáp nhập” đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ trong ngành dược với liên tiếp những thương vụ khủng. Và lợi ích cộng hưởng từ những cuộc sáp nhập đình đám n...