CLAS Healthcare
CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO GIÚP NHỔ RĂNG KHÔNG ĐAU
CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO GIÚP NHỔ RĂNG KHÔNG ĐAU
Bằng cách cho bệnh nhân quan sát các hình ảnh thiên nhiên thông qua kính thực tế ảo, sẽ giúp họ bớt cảm thấy đau đớn hơn khi đi chữa răng. Để thực hiện nghiê...
122 BỆNH VIỆN SẼ LIÊN THÔNG KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
122 BỆNH VIỆN SẼ LIÊN THÔNG KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Từ 1.7.2017, sẽ áp dụng liên thông xét nghiệm nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kiểm soát lạm dụng xét nghiệm, giảm chi phí và phiền hà cho bệnh nhân khi...