CLAS Healthcare

chào bác sĩ. Em đã mổ trĩ được gần 2 tháng. Nhưng mấy hôm nay đi cầu lại ra máu tưoi nữa. Vết thương ở ngoài thì lành rồi. Bên trong thì hơi đỏ. Hay là do đi cầu phân cứng nên đi ngang vết thương em bị ra máu vậy bác sĩ

Bạn thân mến, Đúng, sau mổ nếu vết mổ đang lên sẹo mà đi cầu phân cứng to sẽ làm chảy máu. Thân ái.

chào bác sĩ. Em đã mổ trĩ được gần 2 tháng. Nhưng mấy hôm nay đi cầu lại ra máu tưoi nữa. Vết thương ở ngoài thì lành rồi. Bên trong thì hơi đỏ. Hay là do đi cầu phân cứng nên đi ngang vết thương em bị ra máu vậy bác sĩ
Tagged on: